banner.png, 250 kB

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

(podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

rok 2018


Zmluvy

Číslo Zmluvný partner Účel Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Ukončenie zmluvy
z18/016 MVDr. Juraj Šimunek Veterinárna starostlivosť pre zvieratá vo vlastníctve školy 21.11.2018 21.11.2018 neurčito
z18/015 Ing. Denisa Leššová Dohoda o skončení nájmu 29.10.2018 29.10.2018 31.10.2018
z18/014 Sofia Barick Fall Nájomná zmluva na služobný byt 28.09.2018 28.09.2018 30.06.2019
z18/013 Nitros s.r.o. Stavebné úpravy preistorov SOŠ veterinárnej v Nitre 21.09.2018 21.09.2018 31.12.2018
z18/012 Ingrid Tóthová Prevádzka školského bufetu s baleným tovarom 13.09.2018 13.09.2018 neurčito
z18/011 VENDINGCAFFE Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve z 27.10.2016 18.06.2018 18.06.2018 neurčito
z18/010 VENDINGCAFFE Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve z 20.09.2013 18.06.2018 18.06.2018 neurčito
z18/009 Autoškola Švec s.r.o. Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve z 30.06.2011 18.06.2018 18.06.2018 neurčito
z18/008 Autoškola Švec Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve z 30.09.2009 18.06.2018 18.06.2018 neurčito
z18/007 Ingrid Tóthová Dohoda o skončení nájmu z 22.08.2017 15.06.2018 15.06.2018 30.06.2018
z18/006 ZO OZ PŠVaV pri SOŠV Kolektívna zmluva (aktuálne znenie) 30.04.2018 30.04.2018 neurčito
z18/005 Stabilita d.d.s, a.s. Doplnkové dôchodkové sporenie 27.04.2018 30.04.2018 neurčito
z18/004 ICE Bratislava o.z. Spolupráca na projekte "Kruh obehového hospodárstva" 14.03.2018 14.03.2018 neurčito
z18/003 Nitros s.r.o. Stavebné úpravy preistorov SOŠ veterinárnej v Nitre 23.03.2018 23.03.2018 23.05.2018
z18/002 Osobnyudaj.sk s.r.o. Určenie zodpovednej osoby nad ochranou osobných údajov 12.03.2018 12.03.2018 neurčito
z18/001 Lindström s.r.o. Dodatok k zmluve č. 17/005 08.02.2018 08.02.2018 neurčito
 
knz18/006 SOŠ vet. Č.Budějovice Prenájom ubytovacích priestov v ŠI 23.08.2018 23.08.2018 29.08.2018
knz18/005 SOŠ vet. Kroměříž Prenájom ubytovacích priestov v ŠI 23.08.2018 23.08.2018 29.08.2018
knz18/004 Agroinštitút š.p. Nitra Prenájom učebne U.MMD 01.06.2018 01.06.2018 15.06.2018
knz18/003 Bextron s.r.o. Piešťany Prenájom zasadačky 09.05.2018 10.05.2018 18.05.2018
knz18/002 Komora vet. lekárov SR Prenájom učebne U.ZBO a zasadačky 18.01.2018 01.03.2018 04.03.2018
knz18/001 CUPOD s.r.o. Prenájom telocvične 11.01.2018 11.01.2018 28.01.2018
 
zj18/06 CS-FRUIT s.r.o. Dodávka potravinárskeho tovaru a výrobkov 16.03.2018 16.03.2018 29.02.2020
zj18/05 PD Ivanka pri Nitre Dodávka potravinárskeho tovaru a výrobkov 01.03.2018 01.03.2018 29.02.2020
zj18/04 Penam Slovakia a.s. Dodávka potravinárskeho tovaru a výrobkov 01.03.2018 01.03.2018 29.02.2020
zj18/03 Grandfood s.r.o. Dodávka potravinárskeho tovaru a výrobkov 01.03.2018 01.03.2018 29.02.2020
zj18/02 Cityfood s.r.o. Dodávka potravinárskeho tovaru a výrobkov 01.03.2018 01.03.2018 29.02.2020
zj18/01 ALFA-R s.r.o. Dodávka potravinárskeho tovaru a výrobkov 01.03.2018 01.03.2018 29.02.2020

Faktúry

Faktúry sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských faktúr" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2018 (zverejnené: 31.12.2018)
11/2018 (zverejnené: 30.11.2018)
10/2018 (zverejnené: 31.10.2018)
09/2018 (zverejnené: 30.09.2018)
08/2018 (zverejnené: 31.08.2018)
07/2018 (zverejnené: 31.07.2018)
06/2018 (zverejnené: 30.06.2018)
05/2018 (zverejnené: 31.05.2018)
04/2018 (zverejnené: 30.04.2018)
03/2018 (zverejnené: 31.03.2018)
02/2018 (zverejnené: 28.02.2018)
01/2018 (zverejnené: 31.01.2018)

Objednávky

Objednávky sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských objednávok" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

12/2018 (zverejnené: 31.12.2018)
11/2018 (zverejnené: 30.11.2018)
10/2018 (zverejnené: 31.10.2018)
09/2018 (zverejnené: 30.09.2018)
08/2018 (zverejnené: 31.08.2018)
07/2018 (zverejnené: 31.07.2018)
06/2018 (zverejnené: 30.06.2018)
05/2018 (zverejnené: 31.05.2018)
04/2018 (zverejnené: 30.04.2018)
03/2018 (zverejnené: 31.03.2018)
02/2018 (zverejnené: 28.02.2018)
01/2018 (zverejnené: 31.01.2018)

Individuálne zverejnené objednávky

Číslo Zo dňa Dodávateľ Predmet objednávky Suma
o18/268 05.10.2018 DKP market s.r.o. Dodávka vnútorných dverí 5 390,35
o18/304 16.11.2018 Peter Tekeli WOMAX Dodávka a montáž osvetlenia areálu školy 5 985,26
o18/313 22.11.2018 AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. Dodávka a montáž školského nábytku 5 047,92
o18/349 12.12.2018 VENRON s.r.o. Dodávka a montáž ozvučenia priestorov školy 5 954,40
o18/353 13.12.2018 EVO TECH s.r.o. Dodávka a montáž vzduchotechniky v školskej kuchyni 5 209,20


© 2oII - Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
» WebDesign & Copyright - Roman Ratulovský «