banner.png, 250 kB

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

(podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

rok 2019


Zmluvy

Číslo Zmluvný partner Účel Dátum uzatvorenia Dátum zverejnenia Ukončenie zmluvy
z19/002 Mgr. Maroš Ratulovský Dohoda o skončení nájmu 29.01.2019 29.01.2019 31.01.2019
z19/001 ZO OZ PŠVaV pri SOŠV Kolektívna zmluva 02.01.2019 02.01.2019 neurčito

Faktúry

Faktúry sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských faktúr" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

01/2019 (zverejnené: 31.01.2019)

Objednávky

Objednávky sú zverejňované vo forme "Knihy dodávateľských objednávok" za príslušný mesiac.

V prípade záujmu o detailnú informáciu konkrétnej faktúry môžete napísať svoju požiadavku pomocou formulára ktorý sa spustí kliknutím TU ...

01/2019 (zverejnené: 31.01.2019)© 2oII - Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
» WebDesign & Copyright - Roman Ratulovský «